Hotel Rooms Breskens Hotelvoorwaarden

Openingstijden / inchecktijden receptie:
Omdat wij niet de hele tijd aan de receptie kunnen zitten vragen wij u naar uw aankomsttijd.
Als u 's ochtends incheckt, zal de kamer hoogstwaarschijnlijk nog niet klaar zijn. Maar u bent dan al ingecheckt en kunt u na 15:00 op de kamer.
Het hotel is toegankelijk voor gasten via een eigen ingang. Die geopend kan worden met de kamersleutel.

 • Maandag 15:00 tot 18:00 uur
 • Dinsdag 15:00 tot 18:00 uur
 • Woensdag 10:00 tot 12:00 uur 
 • Donderdag 15:00 tot 18:00 uur
 • Vrijdag 15:00 tot 18:00 uur
 • Zaterdag 10:00 tot 12:00 uur en 15:00 tot 18:00 uur
 • Zondag voor 12:00 uur inchecken en in overleg met directie

Buitenom onze receptie tijden kunnen wij op verzoek ook de kamersleutel wegleggen. Zo dat u als gast altijd binnen komt met uw kamersleutel.

Ontbijt van 8:30 tot 10:15

Annulering:
Bij annulering tot 7 dagen vóór de dag van aankomst wordt de eerste overnachting in rekening gebracht. Bij annulering daarna, of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100 % van de gereserveerde overnachtingen in rekening gebracht. Administratie kosten €10,00. Annulering na inchecken niet mogelijk.

Voorwaarden:
Alle gasten dienen het huisreglement te weten.

Hotel reglement:
Hotel Rooms heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Hotel Rooms van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Hotel Rooms gelden dan ook de huisregels van Hotel Rooms en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

 • Wanneer u verwacht 's avonds terug te komen in het hotel bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw een nachtingang. Deze is met u kamersleutel te openen. Let er op de deur goed gesloten is.
 • Denkt u eraan bij het laat arriveren in het hotel, dat er gasten zijn die al slapen.
 • Zet uw televisie niet te hard, zodat iedereen van een aangenaam verblijf en rustig verblijf kan genieten.
 • Op de dag van vertrek dient u uw kamer voor 11:00 uur te verlaten.
  Denk aan uw persoonlijke bezittingen. En graag de kamerpas af te geven aan de receptie. En eventueel openstaande rekeningen te betalen.
 • De kamers worden tussen 8.00 - 12.00 uur schoongemaakt. Als u in deze tussentijd nog op uw kamer bent, kan de kamer helaas niet schoongemaakt worden.
 • Wij betreden uw kamer niet als het bordje niet storen aan de deur hangt, Wel zijn wij door slechte ervaringen genoodzaakt om de kamer te controleren. Dit zullen wij doen als alle andere kamers klaar zijn. Tussen 12:00-14:00.
 • Hotel Rooms is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Het is niet toegestaan om voedsel vanuit de ontbijtzaal mee te nemen. Het ontbijt dient genuttigd te worden in de ontbijtzaal.
 • Als u wilt roken op uw balkon probeert u dan de balkondeur te sluiten.
 • Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd worden bij de receptie.

Honden reglement:

 • Wij willen graag iedereen zoveel mogelijk van dienst zijn. Dus ook de hondjes. Wij beschikken over 2 kamers. Dit dient altijd in overleg te gebeuren.
 • Hierbij stelt het hotel een aantal regels op. Dit om duidelijk te laten zijn wat niet toegestaan is. En waar u rekening mee dient te houden.
  • Wij vragen schoonmaakkosten voor uw hond.
  • Uw hond niet op het bed.
  • Voor eventuele schade stellen wij de eigenaren van de hond aansprakelijk en dienen wij hiervoor een schadevergoeding voor te rekenen.
  • Geen natte hond binnen op de hotelkamer.
  • Geen hond in de eetzaal.
  • Geen behoefte laten doen in onze tuin.
  • Voor eventueel een honden waterbak of voederbak kunt u dit vragen aan de receptie.
  • Wij ontvangen uw hond met plezier, daarom vragen wij u ook om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten wij dit niet ervaren dan is er een kans dat in de toekomst uw hond niet meer toegelaten zal zijn. Wij hopen van harte op uw medewerking.

Het is verboden om:

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Rooms kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Huisdieren mee te nemen naar ons buffetrestaurant.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Rooms Breskens.

Wij hopen dat u een aangenaam verblijf in ons hotel zult hebben.

Team Hotel Rooms.